Het eerste raadgevend referendum. Simon Otjes inventariseert de posities van Nederlandse politieke partijen over het associatieakkoord

7 maart 2016 | In: 'Het eerste raadgevend referendum', Montesquieu-reeks, nr. 7 | Montesquieu Instituut

Op 6 april 2016 wordt in Nederland een raadgevend refendum gehouden over het associatieakkoord tussen de Europese Unie en Oekraïne. Naar aanleiding van dit referendum verscheen de bundel Het eerste raadgevend referendum over het fenomeen referendum en over het associatieakkoord. 

In de bundel wordt stil gestaan bij de staatsrechtelijke aspecten van referenda en eerdere referenda die over Europa werden gehouden, zoals het Franse en Nederlandse referendum in 2005 over het Grondwettelijk Verdrag. Ook het tussen de Europese Unie en Oekraïne gesloten associatieakkoord komt aan de orde: waar gaan we als Nederlanders nu eigenlijk over stemmen? Hoe staan de kiezers en de politieke partijen erin? Wat betekent het akkoord voor Nederland en de andere lidstaten van de Europese Unie?

Mensen met Europese en Oekraïense vlag in Kiev

De bijdrage van Simon Otjes aan deze bundel geeft een inventarisatie van de posities van Nederlandse politieke partijen over het associatieakkoord en van de benaderingen die partijen in de debatten hebben gehanteerd.

Lees hier de pdf van de bundel

Meer over de presentatie van de bundel op 2 maart jl.: Het Oekraïne-referendum onder de loep

Laatst gewijzigd: 1 07-03-2016 12:35:23