Nieuw met stip (3): Forum voor Democratie

Paul Lucardie | 19 december 2016 | In: De Hofvijver

Deel 3 van de serie betreft het Forum voor Democratie. Dat lijkt gepast in een aan Europa gewijde Hofvijver, aangezien deze partij voortkomt uit een euroseptische beweging en kritiek op de Europese Unie ook in het partijprogramma een belangrijke plaats inneemt.

Thierry Baudet, de gepromoveerde jurist en publicist die de partij heeft opgericht, behoorde in 2013 tot de initiatiefnemers van het burgerinitiatief tegen het verdrag van de EU met Oekraïne. Dankzij dit burgerinitiatief werd hierover in april 2016 een referendum gehouden waarbij een meerderheid van de opgekomen kiezers het verdrag afwees. In de aanloop naar het referendum had Baudet het Forum voor Democratie opgericht, dat als denktank echter ook een breder doel zou moeten dienen: de vernieuwing van de democratie in Nederland. Het Forum organiseerde openbare debatten in Amsterdam en andere steden.

In september 2016 presenteerde Baudet samen met zijn promotor Paul Cliteur (hoogleraar Encyclopedie van het recht in Leiden) een rapport over het referendum aan de PVV, die de aanbevelingen meteen overnam. De verrassing was groot toen hij kort daarna aankondigde met het Forum aan de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 te gaan deelnemen. Zelf noemde hij als belangrijke reden de weigering van de regering om het besluit van het referendum uit te voeren.

Lees verder in: De Hofvijver, uitgave van het Montesquieu Instituut

Eerder verschenen:
Nieuw met stip: Voor Nederland (VNL)
Nieuw met stip: de politieke beweging DENK

Laatst gewijzigd: 1 18-11-2019 16:09:12