Boekpresentatie "Van Aanvallen! naar verdedigen?"

Datum: 11 februari 2016 | Locatie: Auditorium, Campus Den Haag | Tijd: 16.00-18.00 uur

Was Nederland kampioen Europese integratie tot het referendum over de Europese Grondwet in 2005? En is sindsdien alles en iedereen eurosceptisch geworden? Tien jaar na het referendum laten de auteurs van de bundel Van Aanvallen! naar verdedigen? De opstelling van Nederland ten aanzien van Europese integratie, 1945-2015 zien dat er sinds 2005 inderdaad anders tegen Europese integratie wordt aangekeken. Niettemin blijkt ook dat voor én na 2005 kiezers, politici, parlement, partijen, regeringen, belangengroepen, rechters, media en ambtenaren zich verschillend hebben opgesteld ten aanzien van Europese integratie.

Het eerste exemplaar van de bundel wordt op donderdag 11 februari 2016 aangeboden aan voormalig minister van Buitenlandse Zaken, Dr. Bernard Bot. Deze geeft ook een reflectie op de bundel.

Daarna volgt een paneldiscussie over de vraag wat het belang is van referenda over Europese kwesties, mede met het oog op het aanstaande referendum over het associatieverdrag tussen de Europese Unie en de Oekraïne. Het panel bestaat uit Bob van den Bos (D66), Tiny Kox (SP) en hoogleraar kiezersonderzoek Joop van Holsteyn (Universiteit Leiden). Jan Schinkelshoek is de moderator.

Programma

16.00   Inloop

16.15   Welkom door een van de auteurs van de bundel

16.30   Aanbieding eerste exemplaar aan Dr. Bernard Bot

17.00   Discussiepanel “Maakt een EU-referendum uit?”

17.45   Afsluiting

    

 

Aanmelden

Aanmelden is niet vrijblijvend. Wij rekenen op uw komst. Bent u verhinderd, dan graag doorgeven via boekpresentatie@montesquieu-instituut.nl. U kunt zich aanmelden via dit aanmeldformulier.

Lees ook:
- Meer over het boek
- Recent verschenen: Van Aanvallen! naar verdedigen? De opstelling van Nederland ten aanzien van Europese integratie 1945-2015

Laatst gewijzigd: 1 10-02-2016 16:10:52