Lijst Poortman partijgeschiedenis

De Lijst-Poortman, een zgn blanco lijst, ontstond in de aanloop naar de Tweede-Kamerverkiezingen van 2006 als samenwerkingsverband van zes kleine partijen en zeven andere organisaties, die een convenant hadden gesloten omdat ze zelfstandige deelname niet goed mogelijk of niet wenselijk achtten. Initiatiefnemer en coördinator was Rob A. Verlinden, oprichter van de Revolutionaire Partij Nederland (RPN) die een vreedzame democratische revolutie nastreefde. De lijstaanvoerder, Henk H. Poortman, ooit VVD-lid, was bestuurslid geweest van De Groenen – een partij die vier keer vergeefs naar een zetel in de Tweede Kamer had gedongen. Wat de verschillende kandidaten en hun organisaties gemeen hadden was het streven naar meer politieke inspraak voor de burgers. De lijst trok slechts 2000 kiezers. Het samenwerkingsverband werd niet voortgezet.

Laatst gewijzigd: 1 11-01-2016 16:12:21