Een partij om mee te werken

117


Nieuw Links legde met Een partij om mee te werken de nadruk op de hervorming van de organisatie van de PvdA. Deze hervormingen hadden betrekking op alle lagen binnen de partij, zowel op de afdelingen als de partijraad. De PvdA moest in de ogen van Nieuw Links democratischer worden; de leden dienden meer zeggenschap te krijgen. Drie kernpunten uit deze publicatie waren het verbieden van dubbelfuncties, het bevorderen van de doorstroming binnen de PvdA en een betere controle van partijbestuurders en Kamerfracties door de partijleden.

Voor de volledige tekst, klik hier.

Terug naar periode 2.

Laatst gewijzigd: 1 03-04-2019 10:58:36