Knipsels

Op het DNPP is een uitgebreide collectie knipsels aanwezig over partijpolitieke ontwikkelingen in Nederland, met het accent op de handelingen van de partijen buiten het parlement. Deze knipselverzameling gaat terug tot circa 1970, maar is afgesloten op 1 januari 2009. Vanwege de digitalisering en de beschikbaarheid van krantenartikelen via LexisNexis was voortzetting niet meer zinvol. Zes kranten werden geknipt: het NRC Handelsblad, Trouw, de Volkskrant, Nederlands Dagblad , Reformatorisch Dagblad en het Dagblad van het Noorden (tot 1 april 2002: Nieuwsblad van het Noorden). De knipsels zijn gerubriceerd en binnen de rubrieken chronologisch in hangmappen opgeborgen. Er zijn niet alleen artikelen over politieke partijen, maar ook biografische gegevens over politici verzameld en voorts niet-partijgebonden artikelen over de volgende politieke onderwerpen:

- burgemeesters
- burgerinitiatief
- collegevorming
- DNPP
- Eerste Kamerverkiezingen
- Europese verkiezingen
- extreem-links
- extreem-rechts
- functioneren parlementair systeem
- gekozen burgemeester
- gekozen Commissaris van de Koningin
- gekozen formateur
- gekozen minister-president
- gemeentepolitiek (algemeen)
- gemeenteraadsverkiezingen
- Groningen (provincie)
- Groningen (stad)
- kabinetscrisis
- kabinetsformatie
- kiesstelsel
- moslim-extremisme
- Noord Nederland
- opiniepeilingen
- paarse coalitie
- partijfinanciƫn
- politieke bewegingen
- Provinciale Statenverkiezingen
- randpartijen
- referendum
- samenwerking progressieve partijen
- spotprenten
- Tweede Kamerverkiezingen
- verbod politieke partijen
- waterschapsverkiezingen

Laatst gewijzigd: 1 27-02-2019 13:25:05