Gearchiveerde websites (Archipol)

In 2000 begon het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP) in samenwerking met de Universiteitsbibliotheek Groningen onder naam Archipol met het archiveren van de websites van de Nederlandse politieke partijen. De ontwikkeling van dit project werd mede mogelijk gemaakt door subsidies van de Stichting SURF in het kader van Innovatie Wetenschappelijke Informatievoorziening (IWI) en van de Rijksuniversiteit Groningen.

Het DNPP beschouwt het bewaren van de websites van de partijen als een logisch vervolg van zijn traditionele taak, namelijk het documenteren van gedrukte publicaties van en over partijen. Het digitaal archief vormt een bron van informatie voor onderzoekers van velerlei disciplines (zoals historici en politicologen) en journalisten.

WEGENS TECHNISCH ONDERHOUD IS ARCHIPOL MOMENTEEL NIET BESCHIKBAAR. VOOR MEER INFORMATIE KUNT U CONTACT OPNEMEN MET HET DNPP.

Link naar:
Toegang aanvragen
Archipol archief (inlogaccount nodig)

Laatst gewijzigd: 1 17-10-2019 10:34:56