Archieven

Archieven van politici en van politieke partijen

Op het DNPP is een aantal archieven van politici en van politieke partijen gedeponeerd. Deze zijn na toestemming van de directeur van het DNPP voor (wetenschappelijk) onderzoek raadpleegbaar. Voor sommige archieven is daarnaast toestemming van de archiefgever vereist. Van deze archieven zijn plaatsingslijsten opgesteld. De archievencollectie van het DNPP is onderverdeeld in twee categorieën, te weten particuliere archieven (afkomstig van natuurlijke personen) en partijarchieven – afkomstig van rechtspersonen als politieke partijen en nevenorganisaties. Het betreft de onderstaande partijen:

Democraten 66 (D66)

Democratisch Socialisten ’70 (DS ’70)

Evangelische Volkspartij (EVP)

Politieke Partij Radikalen (PPR)

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)

Stichting Liberaal Archief Groningen (VVD, PvdV)
o.a. archieven van afdelingen en ondercentrales van de VVD in de provincie Groningen

Vrijzinnig-Democratische Bond (VDB)

overige partijen


Overige archieven

Naast de bovenvermelde archieven van politici en partijen zijn er enkele particuliere archieven op het DNPP gedeponeerd die niet gevormd zijn door een politicus of partij, maar wel veel informatie bevatten over politieke partijen. 

overige archieven

 

Raadplegen archieven

Na toestemming van de directeur van het DNPP en indien van toepassing ook de toestemming van de archiefgever, zijn de partij- en persoonsarchieven voor (wetenschappelijk) onderzoek raadpleegbaar. Om archiefstukken op het DNPP te raadplegen, dient eerst contact te worden opgenomen met onze archiefmedewerker(s) om een afspraak te maken.

 

Laatst gewijzigd: 1 29-06-2021 19:37:12