Archieven

Archieven van politici en van politieke partijen

Op het DNPP is een aantal archieven van politici en van politieke partijen gedeponeerd. Deze zijn na toestemming van het Hoofd van het DNPP voor (wetenschappelijk) onderzoek raadpleegbaar. Voor sommige archieven is daarnaast toestemming van de archiefgever vereist. Van deze archieven zijn plaatsingslijsten opgesteld. De archievencollectie van het DNPP is onderverdeeld in twee categorieën, te weten de particuliere archieven – afkomstig van natuurlijke personen – en de partijarchieven – afkomstig van rechtspersonen als politieke partijen en nevenorganisaties. Het betreft de onderstaande partijen:

Democraten 66 (D66)

Democratisch Socialisten ’70 (DS ’70)

Evangelische Volkspartij (EVP)

Politieke Partij Radikalen (PPR)

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)

Stichting Liberaal Archief Groningen (VVD, PvdV)
o.a. archieven van afdelingen en ondercentrales van de VVD in de provincie Groningen

Vrijzinnig-Democratische Bond (VDB)

overige partijen


Overige archieven

Naast de archieven van politici en politieke partijen zijn er een aantal particuliere archieven met een politiek onderwerp gedeponeerd op het DNPP. Deze archieven zijn niet gelieerd aan een politieke persoon of -partij.

overige archieven

 

Raadplegen archieven

Na toestemming van het Hoofd van het DNPP en indien van toepassing ook de toestemming van de archiefgever zijn de partij- en persoonsarchieven voor (wetenschappelijk) onderzoek raadpleegbaar. Aan de hand van de plaatsingslijsten kunnen de te raadplegen stukken worden bepaald. Het is raadzaam om voor een bezoek aan het DNPP eerst contact op te nemen met onze archiefmedewerker(s) om een afspraak te maken.

 

Laatst gewijzigd: 1 21-11-2019 11:06:14