Presentatie rapport GroenLinks evaluatie uitslag Tweede Kamerverkiezingen 2012

Uitlichten: 
0
Nederlands

Presentatie evaluatierapport GroenLinks commissie-Van Dijk over de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen 2012.

Een commissie onder voorzitterschap van Nel van Dijk doet onderzoek naar de verkiezingsuitslag. De aanbevelingen en conclusies van de commissie worden behandeld tijdens het ledencongres op 3 maart 2013.
De commissie heeft een plan van aanpak opgesteld, met als doel een rapport met conclusies en aanbevelingen. Het plan omvat:

  • kiezersonderzoek,
  • ledenonderzoek,
  • media-analyse,
  • verwerken van input per mail,
  • zes focusgroep-bijeenkomsten en veel gesprekken met individuele leden en met groepen binnen GroenLinks. Voor deze onderzoeksgesprekken nodigt de commissie zelf gericht mensen/groepen uit.

Samenstelling commissie-Van Dijk

Voorzitter

Nel van Dijk
Van Dijk (1952) is plaatsvervangend directeur van ProDemos - huis voor democratie en rechtsstaat. Van 1987 tot en met 1998 was ze lid van het Europees Parlement, eerst voor de CPN en later voor GroenLinks. Van Dijk is voorzitter van de referendumcommissie van GroenLinks en daarmee verantwoordelijk voor de uitvoering van de lijsttrekkerverkiezingen in 2009 (Europarlement) en 2012 (Tweede Kamer).

Leden

Febe Deug
Adjunct-directeur Openschoolgemeenschap Bijlmer
Febe was daarvoor als organisatieadviseur en trainer jarenlang werkzaam voor De Beuk Organisatieadvies. Binnen GroenLinks actief als partijbestuurder (2003-2005) en lid van diverse (kandidaten)commissies.

Olof van der Gaag
Manager Communicatie & Fondswerving Natuur & Milieu
Olof werkte van 1998 tot 2007 voor de Tweede-Kamerfractie van GroenLinks, eerst als beleidsmedewerker onderwijs, later als politiek coördinator. Daarvoor vice-voorzitter LSVb.

Wim Hazeu
Directeur-bestuurder Wonen Limburg, lid Aedes
Oud-gemeenteraadslid en ex-wethouder Stadsbeheer, Milieu en Mobiliteit te Maastricht. Hiervoor werkzaam bij de Provincie Limburg en jarenlang actief voor de Vereniging Milieudefensie.

Hans Paul Klijnsma
Projectleider Groninger Forum, bestuurslid Natuur en Milieufederatie Groningen
Van 1996 tot 2010 lid van de Groningse gemeenteraad, oud lid partijraad en oud bestuurslid (penningmeester) afdeling Groningen.

Ida Sabelis
Universitair docent cultuur, organisatie en management bij de afd. Organisatiewetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam, fractievoorzitter GL-Heemstede
Ida was eerder werkzaam als trainer en consultant, medeoprichter Kantharos, bureau voor diversiteit in organisaties. Betrokken bij initiatief voor duurzame landbouw.

Evenementdatum: 
Laatst gewijzigd: 1 21-01-2013 13:54:50