'De conjunctuur van de macht'

Boek/bundel

'Het Christen Democratisch Appèl 1980-2010'

Dertig jaar geleden, op 11 oktober 1980, gingen de ARP, CHU en KVP op in het Christen Democratisch Appèl. De drie confessionele partijen dreigden in de jaren zestig en zeventig van het toneel te verdwijnen, maar herrezen als CDA, dat het vervolgens, onder Ruud Lubbers onverwacht goed deed. In de jaren negentig raakte het CDA electoraal in verval, maar aan het begin van deze eeuw keerde de partij, aangevoerd door Jan Peter Balkenende, weer terug in het centrum van de macht. Na de zware afstraffing door de kiezers bij de Tweede Kamerverkiezingen van juni 2010 werd het CDA voor dood verklaard -niet voor de eerste keer overigens.

In deze bundel wordt de christendemocratische conjunctuur van de macht beschreven: de periodes van electorale voor- en tegenspoed en de rol in het landsbestuur en de oppositie. Wat zijn de perspectieven van het CDA bij zijn dertigjarig bestaan, gezien de afkalving van zijn natuurlijke kiezersachterban als gevolg van de verdergaande secularisatie? Wat resteert er van de traditionele spilpositie van de partij in het Nederlandse politieke bestel, nu zij is toegetreden tot de door de PVV van Geert Wilders gedoogde minderheidsregering met de VVD? Past het uitvoeren van een rechtse agenda in de ontwikkeling in meer conservatieve richting die het CDA (en de Europese Volkspartij, waarvan het deel uitmaakt) lijkt door te maken?

Vanuit verschillende invalshoeken wordt in deze bundel de ontwikkeling van het CDA geschetst door een aantal vooraanstaande historici en politicologen die al vaker voor de Nederlandse christendemocratie hebben gepubliceerd: Joop van Holsteyn, Marcel ten Hooven, Galen Irwin, James Kennedy, Kees van Kersbergen,
Ruud Koole, Hans-Martien ten Napel & Steven Van Hecke.
 

Redactie: Gerrit Voerman

ISBN: 9789461051073 | Uitgeverij: Boom Amsterdam, 2011 | Bestellen

 

Laatst gewijzigd: 1 22-03-2013 15:08:03