Persbericht: Gezamenlijk ledental Nederlandse politieke partijen stijgt aanzienlijk

7 februari 2018 | Groningen

In 2017 is het totale ledental van de in de Tweede Kamer vertegenwoordigde partijen aanzienlijk gestegen, van 289.276 op 1 januari 2017 tot 317.325 op 1 januari 2018 – een toename van maar liefst 28.049 leden (9,7 %), zo blijkt uit cijfers die zijn verzameld door het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP) van de Rijksuniversiteit Groningen. Maar liefst drie kwart van deze groei is op het conto te schrijven van FvD, dat in 2017 zo’n 21.000 nieuwe leden inschreef. Ook andere partijen droegen substantieel bij aan de toename van het gezamenlijke ledental in 2017: D66, dat met 9,7% groeide; GroenLinks (21,6%) en de Partij voor de Dieren (25,6%). Een kleinere winst boekten de ChristenUnie, DENK, de SGP en de VVD. Lees het persbericht

Ga naar: Persberichtenarchief

Laatst gewijzigd: 1 12-02-2019 17:25:48