Nieuw met en zonder stip: een nabeschouwing

27 maart 2017 | Paul Lucardie | In: De Hofvijver, jrg. 7, nr. 73

De vijf afleveringen van deze serie mondden uit in een voorzichtige voorspelling welke nieuwe partijen relatief meer kans op een zetel maakten dan anderen. Volgens een bescheiden theorie zouden dat partijen zijn die zich een duidelijk strijdpunt wisten toe te eigenen dat hen onderscheidde van de rest en dat kiezers aansprak, die over bekende kandidaten beschikten, die relatief veel publiciteit kregen, en die ook andere hulpbronnen aan konden boren, zoals geld, leden, of contacten met maatschappelijke organisaties. In deze nabeschouwing wil ik nagaan wat er van de voorspellingen terecht is gekomen.

Lees verder in: De Hofvijver, jrg. 7, nr. 73, uitgave van het Montesquieu Instituut

Eerder verschenen:
Nieuw met stip (1): de politieke beweging DENK
Nieuw met stip (2): Voor Nederland (VNL)
Nieuw met stip (3): Forum voor Democratie
Nieuw met stip (4): Piratenpartij

Laatst gewijzigd: 1 18-11-2019 16:06:32