Voorwerpen

Het DNPP heeft in de loop der jaren een grote collectie voorwerpen van politieke partijen opgebouwd. Dat betreft voornamelijk promotiemateriaal dat gebruikt is voor verkiezingscampagnes en ledenwerving, maar ook partijparafernalia, zoals zelfs een uithangbord van een voormalig partijkantoor. Het DNPP is in 2017 begonnen met het fotograferen en digitaliseren van dit materiaal en het met toevoeging van metadata opnemen in een vrij toegankelijke database. Inmiddels zijn er ca. 1500 voorwerpen beschikbaar in deze database. Sommige partijen zijn daarin oververtegenwoordigd, van andere zijn nog geen voorwerpen opgenomen. De zichtbare collectie is dus nog niet representatief voor de gehele fysieke collectie.

 

 

Laatst gewijzigd: 1 01-07-2021 11:15:38