PvdA wetenschappelijk tijdschrift

Socialisme en democratie (S&D) is het wetenschappelijk tijdschrift van de Wiardi Beckman Stichting (WBS), het ‘wetenschappelijk bureau voor de sociaal-democratie, gelieerd aan de Partij van de Arbeid’.

Het eerste nummer verscheen in 1939. S&D is een voortzetting van De socialistische gids. Tijdens de Tweede Wereldoorlog is het tijdschrift niet verschenen.

Het DNPP bezit zowel de gedrukte als de digitale versies van S&D, van jaargang 1 (1939) tot heden. De recente artikelen van S&D zijn te raadplegen op de website van de WBS.
 

S&D raadplegen

In het digitale archief van het DNPP:
- tijdschriften (per nummer)
- artikelen

Op de website van de Wiardi Beckman Stichting

Laatst gewijzigd: 1 20-11-2020 09:12:25