Geluidsarchief

Het geluidsarchief bevat ruim 350 geluidsbanden en 250 cassettes. Belangstellenden kunnen deze op het DNPP beluisteren. De banden en cassettes zijn ontsloten in een afzonderlijke catalogus, die per partij een indeling maakt in: integrale opnamen van partijcongressen; interviews met politici; en diverse opnamen. Vanaf 1979 zijn de meeste opnames van congressen globaal ontsloten naar onderwerp of agendapunt.

1. integrale opnamen van partijcongressen

Vanaf 1975 hebben medewerkers van het DNPP opnamen gemaakt van congressen en partijraden van nagenoeg alle in de Tweede Kamer vertegenwoordigde partijen. Aanvankelijk kregen de grote partijen alle aandacht, maar vanaf 1978 worden ook congressen van kleine partijen opgenomen. Bij de selectie van de congressen gelden als criteria: representativiteit, de omvang van een partij en de historische relevantie (het belang dat een bepaald congres waarschijnlijk zal hebben voor de ontwikkeling van de partij in kwestie, al is dat uiteraard vaak moeilijk te voorspellen). Van de VVD ontvangt het DNPP vanaf 1979 volledig uitgetypte geluidsopnamen van alle congressen (algemene vergaderingen).
Van de meeste partijen verkrijgt het DNPP tevens de congresstukken, die afzonderlijk staan opgesteld. Deze kunnen tegelijk met de bandopnamen worden geraadpleegd.

2. interviews met politici

In 1974 en 1975 hebben medewerkers van het DNPP circa 25 interviews opgenomen met politici die een rol speelden bij de oprichting van PvdA, KVP, VVD en D66. In 1987 zijn prominente VVD-leden geïnterviewd in verband met een onderzoek naar de geschiedenis van de VVD, en in 1991-1992 leidende personen uit de PSP, CPN en PPR, die waren betrokken bij de totstandkoming van GroenLinks in 1989. Deze interviews bevinden zich onder embargo op het DNPP. In 1989 en 1994 zijn lijsttrekkers en/of voorzitters geïnterviewd van politieke partijen die (nog) niet in de Tweede Kamer vertegenwoordigd waren. De opnames van 1994 zijn geheel uitgetypt; enkele zijn onder embargo. Daarnaast ontvangt of maakt het DNPP incidenteel geluidsopnames van interviews met partijpolitici.

Laatst gewijzigd: 1 27-02-2019 13:21:10