Catalogus DNPP

In de zomer van 2019 is de DNPP Catalogus afgesloten voor gebruik van buiten de RUG. Reden is dat het systeem waaronder deze catalogus werkt zwaar verouderd is en daardoor een beveiligingsrisico voor de ICT-infrastructuur van de RUG begon te vormen.

Alle boeken, brochures en tijdschriften van het DNPP zijn ook opgenomen in de catalogus van de RUG (SmartCat) en zijn daarin dus ook te vinden. Voor materiaal uit de collectie van het DNPP wordt hier bij Available vermeld: University Library Documentation Centre Dutch Political Parties, gevolgd door een signatuur (plaatsingsnummer).

Klik hier (of op de afbeelding) voor toegang tot SmartCat: 

Waarom is de DNPP-catalogus daarnaast nog interessant?

Aanvankelijk nam het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen in de catalogus ook tijdschriftartikelen op. In 2009 is het DNPP daarmee gestopt omdat dat enerzijds te veel tijd kostte en er anderzijds ook meer en meer andere digitale bronnen beschikbaar kwamen. De ca. 70.000 artikelen die nog in de catalogus zitten kunnen nog steeds een interessante informatiebron zijn. Vooralsnog is die bron alleen beschikbaar binnen het RUG-domein voor medewerkers en studenten van de RUG, via de oude catalogus. Op korte termijn zullen deze gegevens van tijdschriftartikelen worden opgenomen in een repository, die weer algemeen toegankelijk zal zijn. Het DNPP hoopt dat dit begin 2020 zijn beslag zal krijgen.

Klik hier (of op de afbeelding) voor toegang tot de DNPP Catalogus (alleen beschikbaar binnen het RUG-domein): 

Collectie raadplegen

Van het op het DNPP aanwezige materiaal worden alleen de boeken (signatuur DNPPa) uitgeleend, met uitzondering van categorie V en de boeken voorzien van een rode stip. De overige documentatie kan in de studieruimte worden geraadpleegd en (met enkele uitzonderingen) gefotokopieerd worden.

De documentalisten en de andere stafleden zijn altijd bereid gebruikers vertrouwd te maken met de DNPP-collecties en de (geautomatiseerde) raadpleging daarvan. Het is mogelijk schriftelijk, telefonisch of per e-mail informatie aan te vragen.

 

Laatst gewijzigd: 1 18-03-2020 14:20:19