Boeken

De boekencollectie is ingedeeld in vijf hoofdrubrieken:

  1. studies over Nederlandse politiek in het algemeen
  2. studies over stromingen en Nederlandse politieke partijen
  3. theoretische werken over politieke partijen, partijstelsels, etc.
  4. (auto)biografieën en egodocumenten van politici
  5. naslagwerken (biografieën, verkiezingsstatistieken, etc.)


Boeken lenen

De rubrieken 1 tot en met 4, uitgezonderd de boeken voorzien van een rode sticker, zijn uitleenbaar. Voor het lenen van boeken, raadpleeg de website van de Universiteitsbibliotheek van de Rijksuniversiteit Groningen of kom langs op het DNPP.

Laatst gewijzigd: 1 27-02-2019 13:19:22