Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD), archieven

Partijarchieven

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, 1968-2005, 30 m
Plaatsingslijst
Landelijk partijarchief van de VVD; bevat stukken betreffende het secreatriaat, notulen van het hoofdbestuur, alsmede correspondentie en andere stukken betreffende kamercentrales en afdelingen. Stukken betreffende de PvdV (1946-1948), de LSP (1921-1940) en enkele vroegere liberale organisaties (1890-1909) die voorheen van dit archief deel uitmaakten, zijn nu opgenomen in het archief van de VVD (1946-1976), dat is gedeponeerd op het Nationaal Archief in Den Haag. Zie hiervoor de Inventaris van het archief van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) en voorgangers, 1889-1976 (1999).

Liberale Studenten Vereniging Nederland (LSVN), 1963-1976, 0,1 m
Plaatsingslijst
Hoofdzakelijk periodieken, uitgegeven door de LSVN of haar afdelingen.

Stichting Vormings- en Scholingsactiviteiten/Haya van Somerenstichting (VVD), 1975-1991, 0,2 m
Plaatsingslijst (in voorbereiding)

Jongerenorganisatie voor Vrijheid en Democratie (JOVD), 1970-2013, 16 m
Plaatsingslijst
Landelijk organisatiearchief; bevat materiaal betreffende dagelijks- en hoofdbestuur, secretariaat, algemene ledenvergaderingen en diverse commissies.

Jongerenorganisatie voor Vrijheid en Democratie (JOVD), district Noord, 1952-1999, 1 m
Plaatsingslijst (in voorbereiding)
Stukken betreffende bijeenkomsten van het bestuur en districtsvergaderingen, alsmede correspondentie.

Jongerenorganisatie voor Vrijheid en Democratie (JOVD), afdeling Groningen, 1952-1987, 0,7 m
Plaatsingslijst
Notulen van bijeenkomsten van het bestuur en van algemene vergaderingen, alsmede correspondentie.

Vrouwen in de VVD, 1952-1990, 1,6 m
Plaatsingslijst (in voorbereiding)

VVD Bestuurdersvereniging, 1964-2001, 3 m
Plaatsingslijst (in voorbereiding)

Persoonsarchieven

J.G. Bettink (VVD), 1947-1948, 0,3 m
Plaatsingslijst
Notulen, presentielijsten en correspondentie van het 'Comité ter voorbereiding van de oprichting van een Democratische Volkspartij' (Comité-Oud), dat samen met de PvdV in januari 1948 de VVD vormde.

J.A. van Graafeiland (VVD), 1987-1999, 0,3 m
Plaatsingslijst
Aantekeningen van de secretaris/penningmeester van de VVD-fractie, correspondentie.

E.J. Brandenburg (VVD), 1984-2002, 0,3 m
Plaatsingslijst

F.A. Wijsenbeek (VVD), 4,1 m
Plaatsingslijst (in voorbereiding)

R. Braams (VVD), 1977-1989, 0,6 m
Plaatsingslijst (in voorbereiding)

Ron Batten (JOVD), 0,5 m
Plaatsingslijst (in voorbereiding)

Louis Madarasz (JOVD), 0,2 m
Plaatsingslijst (in voorbereiding)

Joh. H. Springer (Vrouwen in de VVD), 1935-1985, 0,4 m
Plaatsingslijst (in voorbereiding)
Jaarverslagen, notulen van bestuursvergaderingen en andere stukken betreffende de organisatie 'Vrouwen in de VVD'.

M.J. Smit (VVD, Leefbaar Rotterdam en Nieuw Rechts), 1996-2007, 0,1 m
Plaatsingslijst (in voorbereiding)

H.M. Nijpels-Hezemans/E. van den Berg (VVD, AOV en Senioren 2000), 3,3 m
Plaatsingslijst (in voorbereiding)

Stichting Liberaal Archief Groningen (LAG)
Dit archief is ondergebracht bij het DNPP, maar wordt niet door het DNPP beheerd. De plaatsingslijsten zijn daarom niet opgesteld door het DNPP.
 

Laatst gewijzigd: 1 19-09-2019 14:19:00