Vrijzinnig-Democratische Bond (VDB) archieven

Partijarchieven

Vrijzinnig-Democratische Bond (VDB), afdeling Amsterdam; P.J. van Sloten, materiaal met betrekking tot VDJO-afdeling Amsterdam, 1931-1952
Plaatsingslijst (in voorbereiding)
Bevat o.a. enkele stukken betreffende de heroprichting van de afdeling.

Vrijzinnig-Democratische Jongerenorganisatie (VDJO), 1923-1962, 1 m
Plaatsingslijst (in voorbereiding)
'Historisch archief VDJO', afkomstig van de vakgroep Jeugdsociologie van de Rijksuniversiteit Utrecht en bestaande uit de persoonsarchieven van J. Voogd, H. Harmsen en C. Deering, allen vooraanstaande leden van de VDJO. Bevat correspondentie, beschrijvingsbrieven van algemene vergaderingen en krantenknipsels.

Persoonsarchieven

J. Schilthuis (VDB), 1916-1960, 0,5 m
Plaatsingslijst
Rapporten, brochures, notulen en correspondentie van de Vrijzinnig Democratische Bond (VDB), vooral betrekking hebbende op de oprichting van de PvdA.

Tj. P. de Vries (VDB), 1935, 0,1 m
Plaatsingslijst (in voorbereiding)

Laatst gewijzigd: 1 19-09-2019 14:20:58