Politieke Partij Radikalen (PPR) archieven

Persoonsarchieven

H. Dekker (PPR), 1967-1971, 0.1 m
Plaatsingslijst
Krantenknipsels, persberichten, partijstukken en programma's uit de periode voorafgaande aan de oprichting van de PPR en de eerste jaren daarna.

H.J.G. Waltmans, 1972-1983, 0.3 m
Plaatsingslijst
Verslagen van vergaderingen van de Tweede Kamerfractie van de PPR.

J. Dirx (PPR), 1970-1991, 0.9 m
Plaatsingslijst
Stukken betreffende het partijbestuur, congressen en stukken uit de beginjaren van GroenLinks.

K.W. van der Hoek (PPR en GroenLinks), 1980-1990, 0.4 m
Plaatsingslijst
Stukken betreffende bijeenkomsten van het dagelijks- en partijbestuur, de partijraad en congressen van de PPR en van het voorlopig bestuur van GroenLinks.

A.R. Coppes (PPR), 1968-1988, 0.1 m.
Plaatsingslijst
Krantenknipsels, correspondentie en enige manuscripten.

M.B.C. Beckers-de Bruijn (PPR), 1969-1981, 0.4 m
Plaatsingslijst
Stukken betreffende de Tweede Kamerfractie van de PPR, het partijbestuur, thema- en werkgroepen en verscheidene verkiezingscampagnes.

Laatst gewijzigd: 1 19-09-2019 10:27:49