Overige partijen

Partijarchieven

Democratisch Centrum Nederland (DCN), 1968-1974, 0,3 m
Plaatsingslijst
Vergaderstukken en correspondentie.

Onafhankelijke Senaatsfractie/Bierman (OSF), 2,3 m
Plaatsingslijst

Verbond voor Nationaal Herstel (VNH), 1932-1944, 0,4 m
Plaatsingslijst

Vrije Indische Partij (VIP), 3,5 m
Plaatsingslijst

Leefbaar Nederland (LN), 0,9 m
Plaatsingslijst

Persoonsarchieven

M.J. Smit (VVD, Leefbaar Rotterdam en Nieuw Rechts), 1996-2007, 0,1 m
Plaatsingslijst

E.G. Aiking- van Wageningen (CDA, AOV, Senioren 2000 en groep-Nijpels), 1994-19998, 0,1 m
Plaatsingslijst

H.M. Nijpels-Hezemans/E. van den Berg (VVD, AOV en Senioren 2000), 3,3 m
Plaatsingslijst

J. Goeman (Unie 55+), 1 m
Plaatsingslijst

H. C. Dresselhuys (BVL en LSP), 1917-1926, 1,2 m.
Plaatsingslijst
Correspondentie, redevoeringen en krantenknipsels betreffende zijn activiteiten als voorzitter en fractieleider van achtereenvolgens de Bond van Vrije Liberalen (BVL) en de Liberale Staatspartij de Vrijheidsbond (LSP), en zijn werkzaamheden ten behoeve van het Internationale Rode Kruis.

K.W. van der Hoek (PPR en GroenLinks), 1980-1990, 0,4 m
Plaatsingslijst
Stukken betreffende bijeenkomsten van het dagelijks- en partijbestuur,
de partijraad en congressen van de PPR en van het voorlopig bestuur van GroenLinks.

Th. J.M. Hendriks (KVP, AOV), 1994 - 1998, 0,5 m.
Plaatsingslijst (in voorbereiding)

B. Kal (De Groenen), 0,1 m.
Plaatsingslijst (in voorbereiding)

K. Kuipers (De Groenen), 0,3 m.
Plaatsingslijst (in voorbereiding)

L. Simonis (Lijst Pim Fortuyn), 2002 - 2007, 0,5 m.
Plaatsingslijst (in voorbereiding)

 

Laatst gewijzigd: 1 19-09-2019 14:44:12