Democraten 66 (D66) archieven

Partijarchieven

Democraten 66 (D66), 92 m
Plaatsingslijst (in voorbereiding)
Landelijk partijarchief van D66; bevat materiaal betreffende het partijsecretariaat, de ledenadministratie, de Adviesraad en dergelijke.

Jonge Democraten (D66), 1980-2015, 8 m
Plaatsingslijst

Jonge Democraten, afdeling Groningen, 0,8 m
Plaatsingslijst (in voorbereiding)

Stichting Wetenschappelijk Bureau (SWB) D66, 1973-2001, 11,5 m
Plaatsingslijst

Persoonsarchieven

J.P. Backer (D66), 2003-2011, 0,5 m
Plaatsingslijst

A.J. Meerburg (D66), 1968-1974, 0,35 m
Plaatsingslijst
Congresstukken en verkiezingsmateriaal van D66, stukken betreffende de samenwerking met andere progressieve partijen, en notulen van het dagelijks- en hoofdbestuur.

B. de Boer (D66), 1967-1986, 1 m
Plaatsingslijst
Stukken betreffende het hoofdbestuur en algemene ledenvergaderingen van D66, alsmede de regio Utrecht en de afdeling Zeist.

N.F.I. Schwarz (D66), 1967-1974, 0,35 m
Plaatsingslijst
Stukken over de progressieve samenwerking van PvdA, PPR en D66, alsmede verkiezingsmateriaal en notulen van het dagelijks- en hoofdbestuur van D66.

E.F. Maas (D66), 1975-1985, 1 m
Plaatsingslijst (in voorbereiding)

M.B. de Roos (D66), 1967-1990, 0,4 m
Plaatsingslijst (in voorbereiding)

E.H. Schuyer (D66), 0,7 m
Plaatsingslijst (in voorbereiding)

P. Copier (D66), 1,6 m
Plaatsingslijst (in voorbereiding)

E. Denig (D66), 0,1 m
Plaatsingslijst (in voorbereiding)

Laatst gewijzigd: 1 19-09-2019 14:06:18