Tarief reproductie

Het tarief voor het bestellen van een digitaal bestand van de affiches uit de collectie van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen bedraagt € 25,- per scan. Dit bedrag is exclusief eventuele auteursrechten van derden.

Het DNPP is niet aansprakelijk voor het gebruik van beeldmateriaal afkomstig uit zijn collecties. De gebruiker wordt geacht op de hoogte te zijn van alle relevante wettelijke regelingen betreffende het auteursrecht.

Het gebruik op internet van afbeeldingen afkomstig uit de collectie van het DNPP kan uitsluitend met toestemming van het DNPP.

Laatst gewijzigd: 1 23-11-2015 13:10:48