ARP tijdschriften

- Antirevolutionaire staatkunde: maandelijksch orgaan van de Dr. Abraham Kuyper Stichting
ter bevordering van de studie der anti-revolutionaire beginselen
volledige jaargangen: jrg. 1 (1924) - jrg. 47 (1977)
register over de jaargangen 1925-1936
voortgezet als: AR staatkunde in christen-democratisch perspectief

- Antirevolutionaire staatkunde: driemaandelijksch orgaan van de Dr. Abraham Kuyper Stichting
ter bevordering van de studie der anti-revolutionaire beginselen
volledige jaargangen: 1 (1927) - jrg. 15 (1941)
register over de jaargangen 1927-1936
niet verder verschenen

- AR staatkunde in christen-democratisch perspectief
volledige jaargangen: jrg. 48 (1978) - jrg. 50 (1980)
voortzetting van Antirevolutionaire staatkunde: driemaandelijksch orgaan van de Dr. Abraham Kuyper Stichting
ter bevordering van de studie der anti-revolutionaire beginselen
samengegaan met Christelijk Historisch tijdschrift en Politiek perspectief,
voortgezet als Christen democratische verkenningen

- ARJA: orgaan van de Anti-Revolutionaire Jongeren Actie
volledige jaargangen: jrg. 7 (1938/39)
onvolledige jaargangen: jrg. 6 (1938), jrg. 8 (1940)

- Arjosbulletin
volledige jaargangen: jrg. 15 (1975), jrg. 18 (1978)
onvolledige jaargangen: jrg. 12 (1972) - jrg. 14 (1974), jrg. 16 (1976) - jrg. 17 (1977), jrg. 19, (1979)
voortgezet als C.D.J.A.-bulletin, buitenlandse politiek

- Bulletins binnenlandse politiek
volledige jaargangen: jrg. 1 (1973) - jrg. 5 (1977)
onvolledige jaargangen: jrg. 6 (1978) - jrg. 7 (1979)
vanaf 1980 niet verder verschenen
voortgezet als C.D.J.A.-bulletin, binnenlandse politiek (in 1981)

- Documentatiedienst ten behoeve van de ARP
aanwezige jaargangen: jrg. 1 (1956) - jrg. 15 (1970)
NB. jrg. 2, nr. 2 (1957), jrg. 4, nr. 13 (1959) en jrg. 5, nr. 9 (1960) ontbreken
verder niet verschenen

- Gemeente & gewest
voledige jaargangen: jrg. 37 (1974) - jrg. 39 (1976)
samengegaan met De magistratuur en Gemeentebeleid, voortgezet als Bestuursforum

- De gemeenteraad: orgaan van den Bond van anti-revolutionaire gemeenteraadsleden in Nederland
en van de Vereeniging van christelijke historische leden van gemeentebesturen in Nederland
onvolledige jaargangen: jrg. 5 (1915) - jrg. 6 (1916)

- Hou en trou: weekblad ter verbreiding der anti revolutionaire (christelijk-historische) beginselen
onvolledige jaargangen: 1940

- De houten pomp: A.R. caricaturistisch weekblad
volledige jaargangen: jrg. 5 (1926/27)
onvolledige jaargangen: jrg. 3 (1924/25) - jrg. 4 (1925/26), jrg. 6 (1927/28) - jrg. 8 (1929/30)

- De magistratuur: Anti-Revolutionair maandschrift voor gemeentepolitiek: orgaan van het 'Verband van vereenigingen van Anti-Revolutionaire gemeentebestuurders in Nederland'
volledige jaargangen: (1927), jrg. 3 (1931) - jrg. 5 (1933), jrg. 7 (1935) - jrg. 42 (1976)
onvolledige jaargangen: jrg. 1 (1928/29) - jrg. 2 (1929/30)
samengegaan met Gemeente & gewest, en Gemeentebeleid
voortgezet als Bestuursforum (in 1976)

- Nederlandse gedachten
volledige jaargangen: jrg. 3 (1947), jrg. 5 (1949) - jrg. 23 (1967), jrg. 25 (1969), jrg. 27 (1971), jrg. 29 (1973),
jrg. 33 (1977) - jrg. 34 (1978), jrg. 36 (1980)
onvolledige jaargangen: jrg. 1 (1940/41) - jrg. 2 (1945/1946), jrg. 4 (1948), jrg. 21 (1965), jrg. 24 (1968), jrg. 26 (1970), jrg. 28 (1972),
jrg. 30 (1974) - jrg. 32 (1976), jrg. 35 (1979)
samengegaan met De Nederlander, en Politiek Nieuws, en CD Aktueel
voortgezet als CDActueel

- Nederland waakzaam: christelijk-nationaal volksblad
volledige jaargangen: jrg. 1 (1934/35)
onvolledige jaargangen: jrg. 2 (1936)

- Op wiek: het Arjosblad
volledige jaargangen: jrg. 1 (1958) - jrg. 10 (1968)
onvolledige jaargangen: jrg. 12 (1969) - jrg. 13 (1970)
voortgezet als Ad rem

- De vuurtoren: A.R. propagandablad
onvolledige jaargangen: jr. 2 (1934/35) - jrg. 7 (1939/40)

Laatst gewijzigd: 1 11-11-2019 14:55:49