Montesquieu Instituut

Het DNPP maakt onderdeel uit van het Montesquieu Instituut (MI), een multifunctioneel onderzoeks- en onderwijsinstituut voor vergelijkende parlementaire geschiedenis en constitutionele ontwikkeling in Europa.

Het instituut, of een van de deelnemende partners, werkt samen met andere wetenschappelijke instellingen in Nederland en Europa en streeft er naar om de beschikbare kennis op dit terrein tijdig en hanteerbaar onder handbereik van ambtenaren, bestuurders, journalisten, politici, wetenschappers én belangstellende burgers te brengen.

Het instituut is een samenwerkingsverband van:
- Campus Den Haag
- Centrum voor Parlementaire Geschiedenis
- Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen
- Montesquieu Instituut Maastricht
- Parlementair Documentatie Centrum

Het instituut brengt een nieuwsbrief uit onder de naam "De Hofvijver".

Direct naar:

Laatst gewijzigd: 1 18-03-2020 15:29:16