Gezamenlijk ledental van de partijen, per 1 januari 2015

Meer informatie over de ledentallen per 1 januari 2015 leest u in ons persbericht van 25 februari 2015. De historie van de ledentallen vindt u hier.

Laatst gewijzigd: 1 25-02-2015 13:47:28