Gezamenlijk ledental van de Nederlandse politieke partijen stijgt in 2012 met 1,2%

Persbericht Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen

Groningen, 31 januari 2013

In 2012 steeg het totale ledental van de in de Tweede Kamer vertegenwoordigde partijen van 311.311 op 1 januari 2012 tot 315.109 op 1 januari 2013 – een groei van 1,2%. Dit beeld past in het patroon dat partijen het goed doen in jaren waarin er Tweede-Kamer¬verkiezingen zijn en er veel belangstelling in de media is voor politiek en partijen (zoals in 2002, 2003, 2006 en 2010), maar in de jaren daaropvol¬gend weer wat wegzakken (zie figuur 1). Grootste groeier, zowel in absoluut als relatief opzicht, was 50PLUS. Deze door Jan Nagel in 2011 opgerichte partij zag het ledental stijgen met bijna 4.500, wat neerkomt op meer dan een verdrievoudiging. Lees verder
 

Ga naar:
Persberichtenarchief DNPP

Laatst gewijzigd: 1 15-07-2019 14:02:42