Partijdocumenten (programma's, statuten/reglementen, congresmateriaal)

 1. Programma's
  Alle landelijke verkiezingsprogramma's vanaf 1946 van de in de Tweede Kamer vertegenwoordigde partijen zijn in originele of gekopieerde vorm aanwezig, alsmede een groot aantal beginselprogramma's (een groot aantal van de verkiezings- en beginselprogramma's zijn gescand en op deze site raadpleegbaar). Ook vele vooroorlogse programma's zijn aanwezig, en programma's van niet in de Tweede Kamer vertegenwoordigde partijen. Vanaf 1978 bevat deze collectie ook veel programma's ten behoeve van de provinciale statenverkiezingen en de (Groninger) gemeenteraadsverkiezingen.

 2. Statuten, reglementen
  Alle vigerende statuten en huishoudelijke reglementen van partijen zijn aanwezig, alsmede een aantal van eerdere datum.

 3. Jaarverslagen, financiële verslagen
  Per partij worden de jaarverslagen en financiële verslagen verzameld.

 4. Congresmateriaal
  Van vele congressen en partijraden worden congresstukken bewaard.

 

Laatst gewijzigd: 14-11-2015 11:25:29